W dniu 2 września 2021 r., na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej z udziałem 21 sędziów, Sąd Najwyższy

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przepisy polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym, obniżające wiek