Uregulowanie funkcjonowania portalu e-Budownictwo i możliwość dokumentowania przebiegu budowy online – to najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym, jakie wprowadzić ma