Polska spółka, członek międzynarodowej grupy kapitałowej, jako zobowiązana do uiszczenia podatku u źródła z tytułu płatności dokonywanych na rzecz spółki