Administracja skarbowa wydała 4 stycznia 2021 r. broszurę na temat wspólnego rozliczenia małżonków w podatku dochodowym od osób fizycznych za