Mniej więcej co dziesiąta kobieta korzystająca w Polsce z zasiłku macierzyńskiego prowadzi działalność gospodarczą – wynika z analizy ekspertów Tax

Ponad połowa pań zajmujących w organizacjach wyższe stanowiska posiada przynajmniej jedno dziecko i potwierdza, że macierzyństwo nie przeszkadza w rozwoju