Maleje liczba rachunków kredytowych w walucie szwajcarskiej, zaciągniętych na zakup mieszkań. W grudniu 2018 r., w porównaniu do grudnia 2017