Połączenie spółek kapitałowych zasadniczo może zostać dokonane na dwa sposoby – w drodze inkorporacji lub konsolidacji.