W Warszawie, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, ceny przestały rosnąć. Kontynuację wzrostów nadal obserwuje się we Wrocławiu i