Mimo rosnących cen nieruchomości, wciąż widoczny jest olbrzymi popyt. W II kwartale tego roku wartość kredytów hipotecznych udzielonych przy wsparciu

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu marca. Warto przede wszystkim zwrócić w nich uwagę na utrzymującą

IV kwartał 2020 roku okazał się być o wiele bardziej optymistyczny dla branży pośrednictwa finansowego niż poprzednie okresy i wstępne

IV kwartał 2020 roku okazał się być o wiele bardziej optymistyczny dla branży pośrednictwa finansowego niż poprzednie okresy i wstępne