Jak poinformowała 6 grudnia 2020 r. Prokuratura Krajowa, Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją