Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Uproszcza on warunki udziału w postępowaniu, wprowadza obowiązek