Fakt, iż prawo użytkowania wieczystego było wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie jest konieczny, aby zostało ujęte w

Dwie interpretacje podatkowe, wydane przez tę samą izbę skarbową w bardzo podobnych sprawach, dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej