W odpowiedzi na wybuchły w lipcu tego roku globalny skandal związany z powszechną inwigilacją urządzeń mobilnych setek dziennikarzy, obrońców praw

Szef departamentu praw człowieka ONZ w poniedziałek 19 lipca potwierdziła, że organizacja dostrzegła problem, iż na świecie powszechną praktyką jest

Tylko w 2014 roku służby złożyły ponad 2 miliony wniosków o udostępnienie danych do operatorów telekomunikacyjnych. Ponad 1,7 mln dotyczyło