Zwrot części wkładu nie powoduje u wspólnika przysporzenia majątkowego, a więc przychodu z działalności gospodarczej. W wyniku zwrotu wkładu wspólnik