W sierpniu 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej wzmógł się ruch imigrantów. Według informacji Straży Granicznej, w miesiącu tym odnotowano tam

Od 2011 r. do Niemiec przybyło ponad 8 milionów zarobkowych imigrantów, głównie z Europy. W większości mieli oni bardzo pozytywny