Pracownicy i pracodawcy mieli dwa lata, żeby przyzwyczaić się do pracy zdalnej. Nadal jednak podstawowe kwestie kuleją. Tylko co czwarty

W obecnych czasach praca zdalna nie jest już dla nikogo nowością. Wielu pracowników, którzy dotychczas musieli dojechać do biura, dziś

Za nami ciekawy rok na rynku biurowym. Stanowił on pewnego rodzaju test wszystkich modeli pracy, które byli w stanie wyobrazić

WARSZAWA, 12 stycznia 2022 r. – Pomimo faktu, że niemal wszyscy europejscy pracownicy biurowi pracowali w zeszłym roku z domu,