11 marca 2019 r., na stronach Rządowego Centrum Legislacji Minister Finansów opublikował rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych