W piątek 9 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego, aby ten stwierdził nieważność nałożonej przez