Renata Kamińska, specjalista ds. ulic handlowych w CBREHandel i gastronomia funkcjonujące przy ulicach handlowych okazały się bardziej odporne na niedawne

Z końcem 2020 roku upływa termin na zmianę starych kas rejestrujących na kasy online dla kolejnych branż, to: gastronomia, sprzedaż

Główny Urząd Statystyczny przedstawił opracowanie na temat bieżącego stanu krajowej gospodarki widzianego oczami przedsiębiorców. Zestawienie powstało w oparciu o odpowiedzi

W poniedziałek 18 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że obowiązek posiadania kas online w branży gastronomicznej i hotelarskiej nie