Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie przez niego