Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów akcyzowych, zobowiązani są do prowadzania ewidencji tych wyrobów. Jeden z takich przedsiębiorców