Warszawa, 19 lutego 2021 r. Po roku niskich cen ropy i niskiego popytu, które spowodowały straty u większości kluczowych firm

Euler Hermes ogłasza, że ratingi ryzyka 18 krajów zostały obniżone w pierwszym kwartale w 2020 r. ze względu na ryzyko

Euler Hermes, wiodący ubezpieczyciel kredytów na świecie, dokonał przeglądu swojego międzynarodowego scenariusza makroekonomicznego.

Euler Hermes podnosi rating czeskiej gospodarki do A1 (z BB1). Odzwierciedla to polepszenie się otoczenia biznesowego w Czechach, a także