Minister Sprawiedliwości ogłosił 16 sierpnia w Dzienniku Ustaw RP swoje rozporządzenie z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wysokości