Sprzedaż nieruchomości, a dokładnie osiągnięty z tego tytułu zysk, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%. A czy daninę na