Sejm uchwalił ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, jako pomoc dla firm wobec pandemii COVID-19.