Rozliczający się za pośrednictwem deklaracji podatkowych PIT-37 i PIT-38 będą mogli od 15 lutego 2019 r. sprawdzić zawarte w nich