Wartość niespłaconych obligacji korporacyjnych z rynku Catalyst sięgnęła rekordowych 659,4 mln zł w ostatnich 12 miesiącach. Do inwestorów nie wrócił

Według najnowszych obliczeń wskaźnika default rate w samym środku największego na krajowym rynku obligacyjnego skandalu wartość notowanych na GPW korporacyjnych