Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,4% wyższe

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,1% wyższe