Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Budownictwo kolejowe w Polsce 2021-2026”, szacunkowa wartość ponad 200 realizowanych i planowanych

Od 1 lutego 2021 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, czyli scentralizowany system elektroniczny, zastępujący prowadzone dotąd przez naczelników