28 czerwca 2015 r. wchodzą w życie zmiany związane z uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie ustawy - Prawo