Podczas 15-godzinnej rozmowy w Brukseli przyjęto stanowisko dotyczące pracowników delegowanych, czyli jednego z najważniejszych elementów Pakietu Mobilności. Do poprzedniej propozycji

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała zmiany w dyrektywie określającej zasady delegowania pracowników. Przepisy miałyby być bardziej surowe,