Ministerstwo Sprawiedliwości złoży apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który stwierdził o braku odpowiedzialność prezesów sądów za nadzór nad