W wydanym 16 września wyroku ws. C-337/19 KS vs. Belgia i Magnetrol International, Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił wyrok wydany w

W czwartek 2 lipca 2020 r., Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko trzem krajom członkowskim: Austrii,