Gospodarka USA rozwija się w dobrym tempie. Oczekiwania rynkowe co do PKB w II kwartale były jednak zawieszone dużo wyżej.

Czwartek przyniósł kolejną sesję umocnienia apetytu na ryzyko przy silnych spadkach rentowności długu USA. Dane z amerykańskiej gospodarki były solidne,

Prognoza makroekonomiczna na I kwartał 2019 r. nie skłania do optymizmu. Światowy impuls kredytowy — pochodna drugiego rzędu światowego wzrostu