W czwartek 3 września 2020 roku weszły w życie nowe przepisy UE, których celem jest usprawnienie komunikację między przedsiębiorstwami a

Ryzykowne aktywa kontynuują rajd ulgi na optymizmie, że epidemia koronawirusa może słabnąć w niektórych epicentrach. To przynosi słabość USD, który

Jesteśmy świadkami wielkiego resetu globalnej bańki długu. Rynek walutowy odczuł już pierwsze skutki tej sytuacji przejawiające się tradycyjnie awersją do ryzyka

Mimo iż zawsze istotna jest przemyślana strategia inwestycyjna i równowaga zysku i ryzyka, w trudnych pod względem gospodarczym czasach szczególnie