Nowa ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady ustanawiania inspektorów ochrony danych osobowych, podmioty zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie