MF udostępniło interaktywne formularze sprawozdań porozumień cenowych

MF udostępniło interaktywne formularze sprawozdań porozumień cenowych

W poniedziałek 23 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało interaktywne formularze sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (APA-P) oraz dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (APA-C).

Podstawę prawną obu sprawozdań stanowi art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. 2019 poz. 2200).  Stanowi on, że prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy, którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej udzielił uprzedniego porozumienia cenowego, zobowiązani są składać temu organowi coroczne, za każdy rok podatkowy, sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Na Portalu Podatkowym ministerstwa udostępniono dwa formularze:

  • dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – oznaczony symbolem APA-P;
  • dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych – oznaczony symbolem APA-C.

W formularzach należy ujawnić informacje na temat, m.in.:

  1. daty wydania uprzedniego porozumienia cenowego;
  2. numeru uprzedniego porozumienia cenowego;
  3. okresu obowiązywania tego porozumienia;
  4. danych podmiotu powiązanego;
  5. metody weryfikacji ceny transferowej.

Sprawozdania za pośrednictwem tych interaktywnych formularzy można składać poprzez system e-Deklaracje.

Redakcja Portalu Skarbiebc.biz

Oceń ten artykuł: