Efektywne zarządzanie kluczem do sukcesu nieruchomości w pandemii. W 2021 roku najlepsze praktyki się ugruntowały

Efektywne zarządzanie kluczem do sukcesu nieruchomości w pandemii. W 2021 roku najlepsze praktyki się ugruntowały

Efektywne zarządzanie kluczem do sukcesu nieruchomości w pandemii. W 2021 roku najlepsze praktyki się ugruntowały

Zarządcy nieruchomości wypracowali wiele skutecznych procedur radzenia sobie z pandemią. Mimo to 2021 przyniósł im kolejne wyzwania. Na ich barkach cały czas spoczywało dostosowywanie sposobu funkcjonowania obiektów do zmieniających się przepisów, obostrzeń oraz utrzymywanie reżimu sanitarnego i zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom. I to wszystko przy utrzymaniu wysokiego poziomu funkcjonowania nieruchomości komercyjnych.

Handel nadrabiał straty

Rynek handlowy w 2021 podlegał nieustannym zmianom, którym musieli sprostać zarządcy. Były to m.in. wprowadzone przez rząd przepisy mające swoje skutki w umowach regulujących najem. Wymagało to zaangażowania w negocjacje pomiędzy stronami i wyższej aktywności w obszarze administracji. Sytuacja każdorazowo była inna i wymagała indywidualnych rozmów, np. o czynszach. Ponadto, centa handlowe szybko przechodziły od okresów lockdownu do wzmożonej aktywności, co pociągało za sobą konieczność sprawnego reagowania. Obserwowaliśmy, jak w krótkim czasie obiekty handlowe odzyskiwały wigor i zaczynały odrabiać straty. W wielu miejscach osiągaliśmy wyniki zbliżone do tych z 2019 roku, co pokazuje, że nie tylko parki handlowe skutecznie przyciągały klientów w pandemii. Pomogła w tym z pewnością troska o utrzymanie zasad sanitarnych, takich jak maseczki, płyny do dezynfekcji czy dystans społeczny. Sprzyjały temu również szczepienia, dzięki którym klienci czuli się bezpieczniej.

Aktywnie na rynku biurowym

Jeszcze w 2020 roku spodziewaliśmy się różnych scenariuszy na rynku biurowym. Obecnie widzimy, że firmy nie ograniczyły swojej działalności w tym sektorze. 2021 rok to powrót do trajektorii wzrostu z poprzednich lat. Deweloperzy kończyli inwestycje, a najemcy poszukiwali nowych powierzchni, lepiej dopasowanych do swoich potrzeb. Firmy co prawda nie zdecydowała się na całkowity powrót swoich pracowników do biur, ale wdrożyły trend poprawiania jakości przestrzeni i dopasowania jej do wymogów m.in. poprzez ograniczenie liczby biurek.

Do naszych zadań jako zarządcy należało wypracowanie procedur bezpieczeństwa w budynkach i ich przestrzeganie, przede wszystkim w częściach wspólnych. Jeśli w danym biurze pojawił się przypadek zakażenia, organizowaliśmy dezynfekcję, ozonowanie. Widzieliśmy, że strach przed zakażeniem wśród pracowników jest mniejszy niż w zeszłym roku, na co z pewnością miał wpływ fakt, że większość osób w środowiskach biurowych jest już zaszczepiona.

Magazyny ze stabilnym rozwojem

Na rynku magazynowym widać było kontynuację trendów z zeszłego roku. Inwestorzy nie mają wątpliwości, że to produkt idealny na czasy pandemii. W 2021 roku przejęliśmy 1 mln mkw. powierzchni magazynowej. Ze względu na intensywny wzrost tego rynku, mocno rozwijaliśmy zespół zarządzający sektorem. Zaczyna brakować specjalistów, w związku z tym zarządcy sięgają po osoby pracujące dotychczas np. w nieruchomościach handlowych. Kompetencje takich osób świetnie sprawdzają się w zarządzaniu magazynami, a przy okazji dysponują one unikalnymi umiejętnościami nabytymi w innych sektorach.

Efektywny czas w hotelach

W obiektach hotelowych czas lockdownów był bardzo aktywny. Wykorzystywaliśmy go na modernizacje oraz przygotowanie do czasu poluzowania obostrzeń. Prowadzone były remonty, które trudno przeprowadzić przy gościach.

Skuteczne zarządzanie

Sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych cały czas jest dynamiczna, ale prognozy są optymistyczne. Jako zarządcy wypracowaliśmy skuteczne metody, które sprawdzają się w trudnych sytuacjach. Obserwujemy, że w wyniku pandemii zarówno inwestorzy jak i najemcy zaczęli kłaść większy nacisk na zasady zrównoważonego rozwoju. Jako CBRE wdrażamy je już od długiego czasu, ale od początku 2021 szczególnie intensywnie rozwijamy interdyscyplinarny zespół zajmujący się ESG w obszarze zarządzania nieruchomościami.

 

źródło: CBRE Group

Oceń ten artykuł: