Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz planowania przestrzennego

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz planowania przestrzennego

Na 5. posiedzeniu Sejmu RP IX. kadencji, uchwalono ustawę o zmianie ustaw prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja pociąga za sobą również zmiany w prawie zagospodarowania i planowania przestrzennego.

Podczas 5. posiedzenia Sejmu, 13 lutego 2020 r., posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Jak relacjonuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii, nowelizacja przyspieszy proces inwestycyjny i usprawni pracę geodetów, ukonstytuuje bezpłatny dostęp do sporej części danych geodezyjnych, usprawni prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz zapewni lepsze finansowanie działalności geodezyjnej w powiatach.

Ministerstwo Rozwoju komentuje, że zmiany zostały powołane celem przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Ma temu służyć, m.in. upowszechnienie zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych, do których będzie powszechny dostęp za pośrednictwem internetu. Powstaną jednolite zbiory danych, zawierające informacje nt. zasięgu aktów planowania przestrzennego i innych, skorelowanych z nimi dokumentów.

„Przyjęte rozwiązania nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego (APP), takie jak plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla APP. Będą one musiały także prowadzić obejmujące je zbiory danych przestrzennych” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: