Na 5. posiedzeniu Sejmu RP IX. kadencji, uchwalono ustawę o zmianie ustaw prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw.