Raport Rynek Akcji: 7 października 2021

Sytuacja rynkowa

Wczoraj pod koniec dnia nastroje na giełdach uległy zmianie. Spoglądając jeszcze na europejską sesję widoczny jest głęboki spadek indeksów, w tym niemieckiego DAX (-1,5%), ale po godz. 19.00 na Wall Street pojawiła się jeszcze jedna fala wzrostowa, dzięki której kluczowe amerykańskie indeksy zakończyły dzień na lekkim plusie. Dziś ten ruch jest kontynuowany, wspierany dodatkowo zwyżką azjatyckich indeksów. Notowania kontraktów na najważniejsze indeksy rynków rozwiniętych wskazują na otwarcie sesji z mocnymi wzrostami, zwłaszcza na rynku europejskim. Wczoraj opublikowano lepszy od konsensusu raport ADP, według niego w firmach w USA we wrześniu utworzono 568 tys. miejsc pracy, podczas gdy analitycy spodziewali się wzrostu o 428 tys. miejsc. Dziś poznamy kolejne dane z rynku pracy, opublikowane zostaną dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, a jutro poznamy stopę bezrobocia i informacje o zmianie zatrudnienia w sektorach prywatnym i pozarolniczym. Silny rynek pracy będzie wspierać Fed w zacieśnianiu polityki monetarnej. Banki centralne odczuwają coraz większą presję, inflacja po odbiciu gospodarczym dostaje kolejne stymulusy, ostatnio mocno wspiera ją wzrost cen surowców energetycznych, przypisywanie inflacji przejściowego charakteru przestaje być zasadne, a coraz bardziej prawdopodobnym staje się efekt II rundy.

Na krajowym rynku wczoraj tematem nr 1 była niespodziewana podwyżka stóp procentowych przez RPP, główna stopa procentowa wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. Niespodziewana nie ze względu na fundamenty, wszak ceny we wrześniu wzrosły aż o 5,8% r/r, nie ze względu na presję otoczenia (chociażby list byłych członków RPP nawołujący do zacieśniania polityki monetarnej), niespodziewana względem komunikacji z rynkiem, który spodziewał się co najwyżej zapowiedzi podwyżki na listopad. Na giełdzie nieuchronne zacieśnianie polityki monetarnej częściowo wyceniał już sektor bankowy (seria 3 mocnych sesji poprzedzająca decyzję RPP, z przebiciem oporu na okrągłym poziomie 8 tys. pkt.), który wczoraj po decyzji, zyskał jeszcze mocniej i zakończył dzień ze wzrostem o 3,6%. Pomimo zwyżki kluczowego sektora, bez którego, jak mówi giełdowe powiedzenie „nie ma hossy na krajowym rynku”, indeks WIG20 zakończył dzień na 0,7%-owym minusie. W indeksie blue chipów najmocniej ciążył sektor odzieżowy, z LPP na czele (-13,9%) – podaż na walorach spółki wystąpiła przy okazji solidnych wyników kwartalnych, jednak na konferencji prasowej podano, że grupa spodziewa się trudniejszych kolejnych kwartałów, co przełożyło się na tak mocny spadek. Lepiej poradził sobie indeks mWIG40 (+1,5%), gdzie sektor bankowy nie miał tak istotnej przeciwwagi. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: