Raport Rynek Akcji: 4 października 2021

Sytuacja Rynkowa

Piątkowa sesja na Wall Street dała nadzieję na zakończenie tej już około 5%-owej korekty, licząc od szczytów indeksów. Indeks S&P 500 zyskał 1,2% a Nasdaq 0,8%. Większa część zwyżki miała miejsce w II połowie sesji, już po zamknięciu handlu na europejskim rynku, gdzie indeksy ze Startego Kontynentu odnotowały jednak spadki. Dziś kontrakty na indeksy rynków rozwiniętych jednomyślnie wskazują na spadkowe otwarcie sesji, index DAX zmierza w kierunku 15 tys. punktów, na tym poziomie odnotowaliśmy we wrześniu już dwukrotnie odbicie, jednak druga fala wzrostowa była znacząco ograniczona i indeks miał problem ze wzrostem powyżej 15250 pkt. Jeżeli spadki indeksów nie zatrzymają się w okolicy przeceny o ok. 5% od szczytu, może to rodzić obawy wśród inwestorów na głębszą korektę. Na tapecie pozostaje temat drożejących surowców i kryzysu energetycznego, dziś odbędzie się posiedzenie krajów sojuszu OPEC+, w obliczu rosnących cen węgla i gazu popyt na ropę może być jeszcze większy.

Krajowy indeks WIG20 zyskał na ostatniej sesji 0,8%, tym samym potrzebuje nieco powyżej 3,5% do wyrównania tegorocznych maksimów, co wskazuje na relatywną przewagę względem wcześniej omawianych zachodnich indeksów. W piątek zdecydowanie najmocniejszym sektorem były banki, indeks WIG-Banki zyskał niemal 4%, powodem zwyżki był wysoki odczyt inflacji (+5,8% r/r we wrześniu wobec konsensusu +5,5%), dodatkowo wspierany działaniami sąsiednich banków centralnych, zwiększa presję na podwyżkę stóp procentowych w kraju. Gdyby nie wzrosty sektora bankowego, nasz kluczowy indeks zakończyłby dzień na minusie. LiveChat w piątek po sesji podał, że szacuje przychody w okresie lipiec-wrzesień na 14,3 mln USD (+26% r/r). Przed dzisiejszą sesją szacunkowe przychody ze sprzedaży po III kw. opublikował TIM, wzrosły o 35% r/r do 911 mln zł. Kernel podał, że w roku obrotowym 2020/21 odnotował 513 mln USD zysku netto (wobec 118 mln USD w ubiegłym roku), spółka chce wypłacić 0,44 USD dywidendy na akcję, zakłada nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2021/22 na poziomie 265 mln USD. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: