Raport Rynek Akcji: 30 sierpnia 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Na rynki na nowo powróciła nadzieja na rozwiązanie konfliktu, albo chociaż wstrzymanie broni pomiędzy USA a Chinami. Główne amerykańskie indeksy notowały wzrosty po zapowiedziach prezydenta D. Trumpa o planowanych rozmowach „na innym poziomie” z Chinami, czego nie rozwinął. Negocjatorzy z USA mają odwiedzić Pekin a strony pozostają w kontakcie. Wciąż jednak na rynkach akcji ciąży wizja 15% ceł na chińskie towary o wartości 300 mld USD, które zostały zapowiedziane w odwecie za 5-10% taryfy na amerykański import o wartości 75 mld USD. Nowe obciążenia mają obowiązywać od początku przyszłego tygodnia.

W Wlk. Brytanii rząd postanowił o zawieszeniu obrad parlamentu na pięć tygodni. Milion osób podpisało się pod petycją domagając się wydłużenia procesu wyjścia kraju z UE albo całkowitego wycofania się z pomysłu opuszczenia Wspólnoty. Przewodniczący Partii Pracy J. Corbyn zapowiedział złożenie wniosku o „wotum nieufności”. We Włoszech dotychczasowy premier G. Conte otrzymał od prezydenta S. Mattarelli nakaz utworzenia nowego rządu.

Główne indeksy również w Polsce przyrosły na wartości. Najlepszą sesję wśród największych spółek zaliczyło Dino i JSW. Bogdanka podała, że w I połowie 2019 roku zysk netto ukształtował się na poziomie 197,9 mln zł a EBITDA na poziomie 434,4 mln zł, co było wyższe od szacunków. CD Projekt w II kw. 2019 roku osiągnął zysk netto na poziomie 33,9 mln zł wobec 18,6 mln zł konsensusu. Orange poinformował o zamiarze sprzedaży kompleksu nieruchomości Nowogrodzka/Barbary za około 350 mln zł. TS Games w ciągu najbliższych dni planuje wprowadzić grę Fishing Clash do sklepu Apple w Chinach. Cena akcji producenta podczas wczorajszej sesji przyrosła o prawie 8%. Prezydent USA D. Trump odwołał zaplanowaną za kilka dni wizytę w Polsce. Nieobecność usprawiedliwia nadciągającym nad Amerykę huraganem.

Kurs na indeksie WIG zbliża się do poziomów z października zeszłego roku. Wsparciem są teraz 54 tys. punktów. Dzisiejsze nastroje na rynkach bazowych w obrocie pozasesyjnym są lekko pozytywne. Mamy kilka argumentów za tym, aby i u nas panował optymizm, m.in. zaskakujące wyniki CD Projekt. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: