Raport Rynek Akcji: 20 października 2021

Sytuacja rynkowa

We wtorek nadal trwały wzrosty na Wall Street, indeksy S&P 500 (+0,7%) i Nasdaq (+0,7%) rosną już 5 dzień z rzędu, większość europejskich indeksów również zakończyła dzień na plusie. „Bycze” nastroje wspierają wyniki kolejnych spółek, dla przykładu zysk na akcję Johnson & Johnson wzrósł w III kw. do 2,6 USD wobec oczekiwanych 2,36 USD, z poziomu 2,2 USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dziś wyniki opublikuje m.in. Tesla, Verizon i IBM, a także notowany na Nasdaq ASML Holding. W temacie danych makro dziś poznamy inflację PPI w Niemczech, a także saldo rachunku bieżącego i inflację HICP w strefie euro. Z amerykańskiego rynku napłyną informacje o wnioskach o kredyt hipoteczny oraz o zmianie zapasów ropy. Nawiązując do tematu kryzysu energetycznego chiński rząd ponownie chce przeciwdziałać wzrostom cen surowców, tym razem władza zapowiedziała przeciwdziałanie spekulacyjnym wzrostom cen węgla, w ich ocenie wzrosty z ostatniego miesiąca odbiegają od fundamentów wynikających z zależności pomiędzy popytem i podażą.

Kluczowe indeksy na krajowym rynku osłabiły się wczoraj lekko. W indeksie blue chipów przeszło 9%-owy spadek odnotowały walory JSW i Mercatora. Spółkom z sektora węglowego nie służyły zapowiedzi przeciwdziałania wzrostom cen węgla przez chiński rząd, co już przełożyło się na spadki kontraktów na cenę surowca. Oprócz JSW taniał także Famur (-4,6%) i Bogdanka (-6,7%). Warto wspomnieć również o Allegro (-3%), które wyznaczyło nowe historyczne minima, spółce nie pomaga rozwój konkurencji na krajowym rynku, dla przykładu AliExpress zastanawia się nad otwarciem platformy handlu internetowego dla polskich sprzedawców w ciągu najbliższych miesięcy. Pozytywnie natomiast wyróżniał się CD Projekt (+4,5%), który wrócił pod okrągły poziom 200 zł, ten wzrostowy ruch powoduje, że przebicie linii 200 zł od góry wygląda inaczej niż poprzednio w czerwcu i lipcu, gdzie nie występowały takie popytowe sygnały. W indeksie sWIG80 od pozostałych spółek odstawał PCF Group (+13,4%), ruch potwierdzony zwiększoną wartością obrotu, jest wspierany wydaniem pozytywnej rekomendacji a także dokupieniem pakietu 16,8 tys. akcji o wartości ok. 700 tys. zł przez prezesa spółki Sebastiana Wojciechowskiego. Z pozostałych informacji: 1. Grupa Lotos szacuje, że w III kw. miała 0,81 mld zł zysku netto. 2. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG wzrósł do 5,87 mld m sześc. wobec 5,38 mld m sześc. przed rokiem. /Adam Dudoń/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: