Raport Rynek Akcji: 18 października 2021

Sytuacja rynkowa

Piątkowa sesja przyniosła niewielkie zmiany głównych indeksów. WIG zakończył sesją tuż poniżej poprzedniego zamknięcia, niewielkie obsuniecie w segmencie największych spółek równoważyło lepsze zachowanie „średniaków” (mWIG40). W grupie WIG20 o spadku indeksu przeważyły głównie akcje CDPROJEKT, PKO i PZU, gdzie dla dwóch ostatnich to może być reakcja na ubiegłotygodniowe zmiany kadrowe odpowiednio w zarządzie i RN mając na myśli częstotliwość tych zdarzeń. Indeks WIG oscyluje blisko poziomu docelowego 74,3 tys pkt. określonego wsp. 1,618 z wrześniowej korekty spadkowej. Uwagę zwraca zawracający ze strefy wykupienia rynku wskaźnik RSI.

W ostatnich komunikatach MERCATOR poinformował o szacunkowych wynikach za III kw, gdzie zysk netto wyniósł 36,3 mln zł wobec 356 mln zł przed rokiem oraz blisko 114 mln zł w II kw. Po „pandemicznym” szczycie w poprzednich kwartałach obecnie zwiększa się dostępność produktu co powoduje również spadek cen rękawic wpływając bezpośrednio na wynik netto. Należy też zaznaczyć że bieżący, szacunkowy wynik jest i tak znacznie powyżej kwartałów sprzed pandemii, tj. I kw 2020.

W grupie największych spółek motywem do dalszego umocnienia spółek surowcowych powinny być dalsze wzrosty cen miedzi oraz paliw na giełdach towarowych. Piątkowe umocnienie miedzi do ponad 10 tys USD/t przy kontynuacji ruchu w porannych wycenach kontraktów terminowych powinno sprzyjać sentymentowi do KGHM. Jednocześnie dalsze umocnienie cen ropy pociągające za sobą wzrosty cen paliw (zarówno benzyn i oleju napędowego, jak również opałowego) sprzyja wycenom rafinerii.

Na rynkach zagranicznych piątkowa sesja przyniosła zwyżki głównych indeksów. Motywem do zwyżki zdają się być kolejne publikacje wyników finansowych, gdzie ostatnie raporty największych banków wykazały zyski wyższe od prognoz rynkowych. W dzisiejszym kalendarium wskazujemy na krajowe odczyty o inflacji bazowej oraz amerykańskie o produkcji przemysłowej. /Marcin Brendota/

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Wybrane sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

 

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: