Raport Rynek Akcji

Raport Rynek Akcji

Sytuacja Rynkowa

Podczas czwartkowej sesji miało miejsce mocne odreagowanie poprzedzającego spadku. Zwyżka objęła większą cześć akcji indeksów WIG20 i mWIG40, w mniejszym stopniu poprawa nastrojów objęła segment mniejszych spółek (sWIG80). Raczej nie napłynęły na rynek nowe informacje, a silny zwrot był w dużej mierze podyktowany zbytnim przereagowaniem dzień wcześniej. O ile jednak w dniu wczorajszym lepsze nastroje napędzała wcześniejsza zwyżka akcji amerykańskich, o tyle wczorajsze ochłodzenie nastrojów za oceanem może powodować dziś adekwatne zachowanie rodzimych inwestorów.

Na rynku amerykańskim zasygnalizowana seria podwyżek stóp procentowych implikująca wzrost rentowności, zwłaszcza krótkoterminowych papierów skarbowych, może obniżyć atrakcyjność rynku akcji, zwłaszcza w segmencie dość drogo wycenianych spółek technologicznych. ECB po wczorajszym posiedzeniu podtrzymał bieżący poziom stóp z zapowiedzią braku zmian w najbliższym okresie. Mimo to nastroje wykazywane w porannych notowaniach kontraktów terminowych na główne indeksy zachodnioeuropejskie uginają się pod wpływem wydarzeń zza oceanu.

W bieżących komunikatach warto przywołać zawartą ugodę przez CDPROJEKT ze skarżącymi spółkę w USA inwestorami, a która dotyczy wcześniejszych zarzutów o nieujawnienie istotnych informacji związanych z ograniczoną grywalnością Cyberpunk 2077 na wybranych urządzeniach. Można powiedzieć, że ugoda na kwotę 1,85 mln USD nie wpłynie rażąco na wynik spółki natomiast zażegna trwale pewien konflikt. Pozytywnie została odebrana przez rynek publikacja nowej strategii przez grupę Enea, gdzie założono m.in. dalsze mocne inwestycje w OZE, poprawę rentowności kapitałów własnych oraz znaczące inwestycje w segmencie dystrybucji. Biorąc pod uwagę dotychczas wykazywane inwestycje, to począwszy od 2023 w okresie kolejnych 10 lat będą one więcej jak podwojone względem ostatnich lat.

Źródło: Alior Bank

Oceń ten artykuł: