Jak przygotować teaser inwestycyjny, który zainteresuje inwestora? Poradnik dla przedsiębiorców

teaser inwestycyjny

Przedsiębiorcy, którzy chcą otrzymać wsparcie ze strony funduszu venture capital, w pierwszej kolejności muszą zgłosić swój projekt. W tym celu przesyłają do funduszu teaser inwestycyjny. Głównym celem takiego dokumentu jest skłonienie potencjalnego inwestora do zaproszenia na spotkanie, podczas którego pomysłodawcy będą mogli osobiście przekonać go do swojego przedsięwzięcia. Podpowiadamy, jak przygotować taki dokument.

Fundusze venture capital zapoznają się rocznie z setkami projektów, jednak po ich analizie do dalszych rozmów zapraszani są tylko nieliczni pomysłodawcy. Zwykle pierwszy kontakt odbywa się drogą mailową. Firmy zgłaszają projekt dołączając opis swojej działalności tzw. teaser inwestycyjny, który ma za zadanie skłonić inwestora do podjęcia dalszych rozmów. Teaser inwestycyjny powinien być możliwie jak najkrótszy, tak aby nie zniechęcić inwestora do zapoznania się z jego treścią. Dobrze, gdy nie zawiera długich i skomplikowanych opisów. Zadaniem teasera jest zaciekawienie inwestora, dlatego na tym etapie lepiej zrezygnować z przedstawiania szczegółów, na które przyjdzie czas w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego informuje Krystyna Kalinowska, Dyrektor Inwestycyjny z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego. Przedstawiamy, z jakich elementów powinien składać się dobry teaser inwestycyjny.

Opis produktu/usługi

Teaser inwestycyjny powinien zawierać przede wszystkim informację co stanowi podstawę działalności firmy, czyli na czym polega oferowany produkt lub usługa. Ważne jest przede wszystkim to, jakie potrzeby zaspokaja, jakie problemy rozwiązuje, a także na jakim jest etapie rozwoju. Istotne są również informacje na temat przewagi konkurencyjnej, czyli czym wyróżnia się przedsiębiorstwo na tle innych firm. Jeśli firma istnieje na rynku dłuższy czas, warto przybliżyć także jej historię  oraz największe osiągnięciawyjaśnia Krystyna Kalinowska.

Wielkość rynku, bariery wejścia na rynek

W teaserze inwestycyjnym nie powinno zabraknąć również informacji na temat wielkości rynku i barier wejścia na rynek. W tym miejscu należy krótko przedstawić, jak wygląda rynek na którym działa przedsiębiorstwo. Zazwyczaj dla inwestora jest to jedna z ważniejszych informacji. Firmy działające na atrakcyjnym rynku mają większe szanse na to, że ich projekt odniesie sukces. Dla inwestora zwiększa to prawdopodobieństwo, że będzie mógł wyjść z inwestycji z zyskiem. Istotne są również informacje odnośnie barier wejścia na rynek przez inne podmioty.

Opis modelu biznesowego

W przypadku opisu modelu biznesowego należy pokazać inwestorowi, w jaki sposób firma będzie generowała przychody. Przedsiębiorcy powinni przedstawić pokrótce opis docelowych odbiorców, jakimi kanałami dystrybucji firma dotrze do klientów, strategię marketingową oraz jakie zasoby będą jej potrzebne.

Opis konkurencji

Kolejną z istotnych kwestii jest również opis konkurencji przedsiębiorstwa. Przedstawienie w teaserze konkurencji, to informacja dla inwestora, że przedsiębiorcy znają swoje otoczenie. Dzięki temu będą mogli sprawniej działać, reagować na zmiany czy zrezygnować z podjętych kroków. Warto przedstawić liczbę firm, które stanowią konkurencję, ich słabe i mocne strony czy pozycję na rynku.

Podstawowe dane finansowe

W teaserze inwestycyjnym nie może zabraknąć również podstawowych danych finansowych firmy. Teaser powinien zawierać zarówno historyczne dane finansowe przedsiębiorstwa, jeżeli jest to już istniejący podmiot, jak również prognozy na najbliższe dwa-trzy lata. Na tym etapie powinny to być tylko wybrane dane w skróconej formie. Dla inwestora najbardziej istotne są informacje odnośnie wysokości przychodów, marży oraz zyskuinformuje Krystyna Kalinowska.

Kwota poszukiwana od inwestora

Ważnym elementem teasera jest także wskazanie kwoty, którą przedsiębiorca będzie chciał uzyskać od inwestora oraz informacje na co chcę ją przeznaczyć. Zespół zarządzający projektem powinien określić, jakie są potrzeby inwestycyjne firmy. Inwestora interesuje przede wszystkim to, na jaki cel zostaną przeznaczone środki finansowe oraz jaka jest proponowana wycena firmy.

Zespół – doświadczenie oraz kluczowe kompetencje

Większość inwestorów wyznaje zasadę, że inwestuje w ludzi a nie w produkt czy usługę, dlatego w teaserze nie może zabraknąć informacji na temat zespołu zarządzającego projektem. Warto podać informacje odnośnie doświadczenia osób zarządzających, ponieważ kompetentny zespół jest dla funduszu kluczowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w konkretne przedsięwzięcie. Opis powinien być krótki i zawierać podstawowe informacje, takie jak: rola danej osoby w projekcie, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe wyjaśnia Krystyna Kalinowska.

Fundusz spośród otrzymanych teaserów inwestycyjnych wybiera najciekawsze projekty, dlatego warto poświęcić czas na dokładne przygotowanie takiego dokumentu. Od niego zależy bowiem czy firma będzie miała szansę na pozyskanie cennego wsparcia zarówno merytorycznego, jak również finansowego, ze strony inwestora. Należy pamiętać, aby teaser był prosty i czytelny, a także na bieżąco aktualizowany przed wysyłką do kolejnych inwestorów.

Źródło: Krystyna Kalinowska, Dyrektor Inwestycyjny z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego

Oceń ten artykuł: