Fundusze inwestycyjne zamknięte kluczem do sukcesu?

Fundusze inwestycyjne zamknięte kluczem do sukcesu?

Giełdowe ALTUS TFI S.A. odnotowało w maju blisko 100 mln zł napływów netto do niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przeznaczonych dla zamożnych osób prywatnych. Za sukces, mimo trudnego rynku, odpowiedzialne są akcyjne fundusze absolutnej stopy zwrotu, flagowej strategii inwestycyjnej firmy.

Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niezależne towarzystwo ALTUS od ponad dziewięciu lat z sukcesem zajmuje się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, funduszy otwartych, przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz świadczeniem usług asset management.

Fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez towarzystwo

Na koniec maja br. towarzystwo zarządzało 8,34 mld zł aktywów zgromadzonych w 63 funduszach., co dawało mu 12. miejsce na 42 krajowych TFI (a 6. pozycję jeśli uwzględnić dodatkowo 6,28 mld zł aktywów zarządzanych w ramach usługi asset management). Największą pozycję w funduszowym portfelu firmy zajmują niededykowane fundusze inwestycyjne zamknięte, w których zgromadzonych było 4,22 mld zł, o 11,5%, tj. o 443,8 mln zł więcej niż miesiąc wcześniej. To rekordowy poziom w historii towarzystwa, który jest skutkiem zmiany kategorii jednego z funduszy z dedykowanego na niededykowany, ale i dużych napływów nowych środków od inwestorów.

Wybrane akcyjne fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez towarzystwoStopa zwrotu za okres 30.04.2018-31.05.2018Stopa zwrotu za okres 01.01.2018-31.05.2018Stopa zwrotu za okres 31.05.2017-31.05.2018*Stopa zwrotu od początku działalności
ALTUS Subfundusz ASZ Rynku Polskiego*0,03%0,81%2,27%145,33%
ALTUS Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych*-0,04%0,66%2,31%146,46%
ALTUS ASZ FIZ Rynku Polskiego 2*-0,08%0,59%1,40%54,64%
ALTUS FIZ GlobAl 2-0,40%0,69%2,32%24,56%
ALTUS Multi Asset FIZ0,55%3,87%4,61%

*ALTUS ASZ FIZ, w którego skład wchodzą Subfundusz ASZ Rynku Polskiego i ALTUS Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 14 lipca 2009 r.

** ALTUS ASZ FIZ Rynku Polskiego 2* rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.

*** ALTUS FIZ GlobAl 2 rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r.

ALTUS Multi Asset FIZ rozpoczął działalność 17 października 2017 r.

Źródło: Altus TFI

Oceń ten artykuł: