Przyszłość energetyczna w branży OZE

Przyszłość energetyczna w branży OZE

Przyszłość energetyczna w branży OZE

 

Między styczniem, a listopadem ubiegłego roku, odnawialne źródła energii (OZE) zapewniły ok. 20% energii pierwotnej. Największym źródłem energii odnawialnej obecnie jest fotowoltaika, stanowiąca 11 934 MW. Coraz większą popularność zyskują również pompy ciepła. Służą one ,w połączeniu z fotowoltaiką, jako urządzenia grzewcze. Szacunki wskazują, że w krajach należących do Unii Europejskiej roczna sprzedaż pomp ciepła może znacznie wzrosnąć. OZE jako rozwiązania ekologiczne i korzystne ekonomicznie budzą zainteresowanie wśród właścicieli prywatnych działek, firm i mieszkań w budynkach wielolokalowych.

Wzrost zainteresowania pompami ciepła

Według raportu IEA, sprzedaż pomp ciepła na świecie wzrosła w roku 2021 o niemal 15 procent. W Unii Europejskiej wzrost ten wyniósł około 35%. Prognozy wskazują, że zainteresowanie zakupem pomp ciepła będzie w najbliższym czasie nadal wzrastać. Jedną z przyczyn może być trwający kryzys energetyczny.

Motywacją do zmiany sposobu ogrzewania są kwestie finansowe. Na przełomie lutego i marca najczęściej naschodzi czas podsumowania opłat za okres grzewczy. Mimo łagodnej zimy mogą być one wysokie. Eksperci przewidują, że z uwagi na to, popyt na pompy ciepła może być zwiększony w okolicach drugiego kwartału tego roku.

 

Mniej optymistycznie dla fotowoltaiki

W pierwszym kwartale ubiegłego roku dużą popularnością cieszyły się  mikroinstalacje fotowoltaiczne, dzięki czemu jest dziś około 1,2 mln prosumentów i 10 GW energii elektrycznej z fotowoltaiki. Po wprowadzeniu od 1 kwietnia 2022 r. net-billingu entuzjazm prosumentów zaczął opadać. Nowe zasady sprawiły, że system rozliczeń mniej się opłaca i może wydłużyć czas zwrotu z zainwestowanych środków.

W celu zachęcenia prosumentów do instalacji fotowoltaicznych, od 15 grudnia ubiegłego roku, zostały zwiększone dotacje do magazynów energii z 7 500 do 16 000 złotych w programie „Mój prąd”. W efekcie w przeciągu tygodnia zostało złożonych 167 wniosków o dofinansowanie magazynów energii. Nadal jednak pozostaje w tym zakresie wiele do zrobienia dla poprawy sytuacji fotowoltaiki.

 

Wiedza Polaków na temat OZE

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Euros Energy „Co Polacy wiedzą o nowoczesnych systemach ogrzewania i pompach ciepła”, prawie połowa Polaków nie jest świadoma korzyści, jakie płyną z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zdaniem 8,1% badanych, węgiel jest najtańszą metodą ogrzewania domu przy fotowoltaice. 10,6% wskazało na gaz, a 7,4% uważa, że drewno. Pomimo wielu dostępnych dziś opcji dofinansowania rozwiązań opartych na OZE, środki te mogą nie zostać w pełni wykorzystane.

Do inwestowania mogą zniechęcić przede wszystkim wysokie koszty początkowe rozwiązań opartych na OZE. Zdaniem ekspertów pomóc mogłaby edukacja na temat działania systemów ogrzewania i instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Odnawialne Źródła Energii nie tylko dla biznesu

Coraz większe uzasadnienie biznesowe mają rozwiązania oparte na OZE. Składa się na to wiele czynników takich jak niższe koszty produkcji, obawy związane ze zmianami klimatycznymi, zmieniająca się globalna polityka energetyczna. Wzrasta również presja ze strony inwestorów na firmy, aby przyjęły zasady środowiskowego zarządzania społecznego (ESG).

W ostatnim czasie nowoczesne rozwiązania technologiczne widać nie tylko w biznesie, ale również w miastach. Między innymi w Lidzbarku Warmińskim powstaje ciepłownia, która w 100% oparta jest na pompach ciepła i fotowoltaice. Według planów po jej uruchomieniu, z ciepła, które wyprodukuje, będzie mogło korzystać 3,5 tysiąca osób.

Nadchodzące lata i ilość miejsc, które będą opierały swoje rozwiązania na odnawialnych źródłach energii, pokażą jak będzie dalej kształtowała się przyszłość energetyczna w naszym kraju.

 

 

[Źródło: Commplace]

Oceń ten artykuł: