Vienna Insurance przejmuje wyłączną kontrolę nad AEGON CEE, w tym AEGON Polska

Vienna Insurance przejmuje wyłączną kontrolę nad AEGON CEE, w tym AEGON Polska

<>a href=””Vienna Insurance przejmuje wyłączną kontrolę nad AEGON CEE, w tym AEGON Polska

Vienna Insurance Group, holding międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej oferującej usługi w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych, głównie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, przejmuje wyłączną kontrolę nad AEGON Hungary Holding B.V., AEGON Hungary Holding II B.V., AEGON Poland/Romania Holding B.V. oraz AEGON Turkey Holding B.V. (łącznie „AEGON CEE”).

Komisja Europejska, zgodnie z rozporządzeniem unijnym w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, zatwierdziła przejęcie wyłącznej kontroli nad AEGON Hungary Holding B.V., AEGON Hungary Holding II B.V., AEGON Poland/Romania Holding B.V. oraz AEGON Turkey Holding B.V. (łącznie „AEGON CEE”) przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG”) z Austrii.

AEGON CEE obejmuje węgierską, polską, rumuńską i turecką część Grupy AEGON. Prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń na życie i innych ubezpieczeń, zarządzania funduszami emerytalnymi, usług zarządzania aktywami oraz powiązanych usług dodatkowych. VIG jest spółką holdingową Vienna Insurance Group, międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej oferującej usługi w zakresie ubezpieczeń na życie i innych, głównie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak stwierdziła Komisja Europejska, w wyniku proponowanej transakcji działalność spółek w sektorach ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie na Węgrzech i w Polsce oraz w sektorze ubezpieczeń na życie w Rumunii w pewnym stopniu pokrywa się horyzontalnie. Istnieją również niewielkie zależności pionowe pomiędzy działalnością VIG i Aegon CEE w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż na życie z jednej strony, a ich ograniczoną działalnością w zakresie reasekuracji, zarządzania aktywami i dystrybucji ubezpieczeń z drugiej strony.

Komisja stwierdziła, że transakcja nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji, ponieważ na wszystkich analizowanych rynkach:

– łączne udziały stron w rynku są ograniczone lub umiarkowane oraz

– kilka innych podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej prowadzi i będzie nadal prowadzić działalność oraz jest w stanie ograniczyć wszelkie ewentualne próby podniesienia cen lub strategie zamknięcia dostępu do rynku przez połączony podmiot po fuzji.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: